Double B - Business, s.r.o.

Obchodné zastúpenie v plnom rozsahu, starostlivosť o marketing spoločnosti. Vybavovanie firemnej korešpondencie, elektronickej pošty a telefonických hovorov. Evidencia, zakladanie, vyhľadávanie, archivácia dokumentov. Príprava podkladov a cenových ponúk. Poskytovanie všeobecných a špecifických informácií volajúcim. Spolupracovanie s ostatnými členmi oddelení s cieľom poskytnúť adekvátnu odpoveď na položené otázky. Vybavovanie žiadostí, sťažností a reklamácií. Dodržiavanie štandardov telefonickej komunikácie a kvality poskytovaných služieb v súlade s internými predpismi. Zodpovedanie za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií.

Kategória

IT Outsourcing, Obchod a predaj, Marketing

Klient

Double B - Business, s.r.o.

Náhľad projektu

www.doublebb.sk